LIVE SOUNDTRACK


 1. Kino pleme, audiovizuelna inicijativa i filmska laboratorija specijalizovana za rad na uzanim filmskim  formatima (8mm & 16mm) već više od tri godine (počev od oktobra 2014.) uspešno organizuje događaj u okviru kojeg okuplja domaće i strane muzičare koji uživo stvaraju atmosferske zvučne pratnje za dela klasičnog i savremenog analognog eksperimentalnog i kratkog filma i animacije.

  Stalni urednik programa je jedan od osnivača laboratorije, filmmejker i muzički novinar Marko Milićević, koji je okupio i Old Soviet Dogs, ansambl za filmsku muziku koji često nastupa u okviru događaja, a čiji su stalni članovi Aleksandra Dačić, Jelena Dunić, Miloš Dimitrijević i Adrijan Vučković. 2. Do sada je organizovano 42 ciklusa, učestvovalo je preko 120 izvođača na 150 nastupa i filmova, a otkako se u svojoj trećoj sezoni događaj prebacio u Centar za kulturnu dekontaminaciju svakog meseca odziv beleži progresivnu tendenciju i popunjenu salu bioskopa. Live Soundtrack je postao i deo stalnog programa CZKD Bioskopa, koji je podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije. 

  CZKD Bioskop teži da osvaja prostore prikazivanja filma koji ne robuju imperativu samoodrživosti mašine kulturnih industrija već evocira specifičnu tradiciju gledanja i proizvodnje filma koju su negovali kino klubovi i filmske škole i ovom praksom uticali na celokupnu filmsku kulturu upravo odnosom poštovanja prema svim učesnicima i elementima filmskog procesa. 3. Live Soundtrack služi kao sastajalište i otkrivalište domaće elektronske i elektroakustične scene a u okviru događaja ugostili smo i veći broj bedroom producenata, zvučnih umetnika i slobodnih improvizatora, kao i goste iz inostranstva - Kot Kot (Rusija), Dave Phillips (Švajcarska), Waterflower & Lost Harbours (Letonija),  E.U.E.R.P.I (Bugarska), Uli Rois & Kutschog Abendrot (Austrija), Cantenac Dagar (Francuska), Werner Puntigam (Austrija), motus.lumina (Argentina)...


 4. Kot Kot

  Kot Kot


 5. U okviru kontinualnog rada na podizanju svesti o novim protagonistima u ovim nedovoljno vidljivim nišama, Live Soundtrack, zajedno sa aktivnošću muzičkog vebzina Popscotch tematizuje i aktuelizuje i regionalne tendencije i razvoje, i u svojoj četvrtoj sezoni nastavlja da upoznaje lokalni auditorijum sa muzičkim i filmskim gostima iz okruženja (kao i iz ostatka sveta), a teži da organizuje audiovizuelne performanse sa analognim projektorima kao i da pripremi tlo za buduće festivalske aktivnosti.


 6. Za učešće u nekom od izdanja i za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na kinopleme@gmail.com

   

  Pratite nas : 

  Facebook strana / Facebook grupa / Instagram

   


Built with Berta.me